Dronningborg Historier
Gader og Veje


Andresensvej - 1932-33. Optaget som offentlig under dette navn 1932. Fra 1933 benævnt "Daugaards Alle'".
Ankerhusvej, er opkaldt efter ejeren af Bjellerup Teglværk, Ankerstjerne, der byggede den nu nedrevne ejendom "Ankerhus", til boliger for teglværksarbejderne. Huset blev senere, i mange år benyttet til Alderdomshjem. På denne grund og med samme navn, ligger nu
Andelsbo's afd. 14.

Ankerstjernevej - Godk. af byrådet 6.9.1943.
Opk. efter etatsråd Johan Ankerstjerne (1835- 1913). Han lod i 1903 stiftelsen "Merkur" for enden af denne vej. Hans portræt hænger på Rådhuset i Randers.
Astrupvej - Godkendt af Dr, sogneråd 5.10.1944.
Opk. efter herregården Astrup, Nørre Herred, Viborg Ant.
Før 1944 ben. "Vester Tværvej". Navnegrp. Herregårdsnavne.
Banevej - 1935- Vejen stødte op til Hadsundbanen
Benzonvej - Godk. af Dr. sogneråd 6.11.1941.
Tidligere benævnt "Engvej".
Opk. efter herregården Benzen, som Søstrup på Djursland kaldtes l829-1944.
Bidstrup - Godk. af Dr. sogneråd 6.6.1957
Opk. efter herregården Bidstrup ved Laurbjerg.
Bjellerup Alle - var før 1941 en rigtig alle' - nemlig en privatvej der førte fra Udbyhøjvej til Bjellerup Ladegård. Alle'en var med elmetræer på begge sider og der hvor Østparken og Løvenholmbvej nu ligger, lå i tidligere tider Eske Brocks fiskedamme.


Bjellerupparken - Opført mellem 1958-64
Bjellerupparken Andelsbo's afd. 6-7-8-9
Daugaards Alle - 1933.
Tidl. benævnt "Andresensvej". Opkk. efter apoteker H.J.N.Daugaard (1855-1936), der skænkede træerne til vejens nu forsvundne linealle".
Demstrupvej - Godk. af Dr. sogneråd 8.5.1952.
Opk. efter herregården Demstrup v. Udbyhøj.
Dronningborg Alla -1939
Opk. efter Dronningborg Slot i Randers nævnt 1552.
Slottes ladegård lå i et område, der blev opkaldt herefter.
Dronningborg Boulevard - blev først anlagt i 1941 og fik sit navn d. 24 nov. 1941, før den tid hed den Østervænget, Vesterboulevard, Nyvej og var en halvblind vej der endte ved Kirketerpvej.
Den daværende Dronningborg kommune, førte vejen igennem ned til Udbyhøjvej.


Egholmvej - hed oprindelig Rolighedsvej, formentlig opkaldt efter et hus der lå lige over for, på den anden side af Udbyhøjvej, som hed "Rolighed". På dette hus boede der forøvrigt et storkepar, som havde deres sommerbolig her, lige til Scandia købte huset og rev det ned.
I 1943 blev vejen omdøbt til Egholmsvej og i 1960'erne, da kommunen reviderede vejnavnene, fik den sit nuværende navn: Egholmvej. Opk. efter herregård" Egholm i Hcrnsherred.
Det første hus der blev bygget på vejen er nr.19 - og det er sikkert derfor det fik det sydlandske navn: "UNO" - Huset blev bygget af Smedemester Greve.
På den tid var vejen en grusvej, med et pigtrådshegn op langs den side hvor Plejehjemmet nu ligger og hvor der dengang kun var marker, som tilhørte
Bjellerup Ladegård. Vejen var meget stejl og gik i samme højde, helt op til det tredie hus.
Der hvor plejehjemmets park nu er, var der en forholdsvis stejl skrænt, ned mod Udbyhøjvej og beboerne havde for vane, at smide deres affald ned af denne skrænt
I beboernes skøder, var det anført, at de måtte bruge en sti der gik ned over den nuværende plejehjemsgrund, når de skulle med Hadsundbanen.

Dette gamle kolonihavehus, stor der hvor kirken ligger i dag og huset i baggrunder (med den røde cirkel over), er Ankersminde, Udbyhøjvej 136. Billedet er taget omkring 1930

Endrupvej - Godk. af Dr.sogneråd 10.1966.
opk. efter herregården Endrupborg ved København.
Engvej - 1923-41-
Optaget som offentlig under dette navn 1923.
Fra 6.11.1941 "Benzonvej" .
Eskærsvej - Godk. af byrådet 12.3.1973.
Opkaldt efter herregården Eskær v. Hvalpsund.
Fjordlyvej - før 1935.
Fjordvej - efter 1935
Frisenborgvej - Godk. af Dr.sogneråd den 10.1. 1966.
Opk.efter Herregården Frijsenborg.
Funkisvej - Godk. af Dr.sogneråd 3.3.1938
Før 1938 benævnt "Østre Boulevard". Fra 1942 benævnt "Palstrupvej".
Funkis er en forkortelse af ordet funktionalisme, 1930'ernes stilideal.