MarienlystMarienlyst
Gården blev købt af Scandia, da man byggede fabrikken i 1896

Gårdens ejere:
Da gården lå i Randers kommune, men også havde jordtilliggende i Dronningborg Landdistrikt, skal oplysningerne hentes dels i Randers Købstads markjorder samt i jordtilliggende til Bjellerup Ladegård.
Ejerforholdet kan med nogenlunde sikkerhed rekonstrueres ud fra de forhenværende protokoller.

Kongen sæIger
Den 2. december 1766 er første dato og årstal, der er markeret i gårdens historie. Det var et tungt år for det danske kongerige, idet statsgælden var vokset sig så stor, at kongen måtte sælge ud af sine godser og gårde og dermed også jordtilliggender.
Det sidste var gældende i denne sammenhæng, idet det hedder sig, at kongen sælger Randers Kær (Marienlyst) til Anders Vammen, Randers.
Der sker et ejerskifte den 28. april 1775 til Michel Bering.
Den 18. juni 1776 er der en kanceliråd Steenfeldt navngivet i forbindelse med ejerne, men rolle har han nok ikke haft i historierækken, da bemeldte Michel Bering den 10. juni 1785 sælger til Rasmus Hansen.
Den 13. november 1811 er Rasmus Hansen kommet i den ulykkelige situation, at gården må gå på auktion, og den nye ejer bliver Christopher Meisner. Han køber jord til gården den 11. juni 1816 af Hans Brock.
Den 7. januar 1856 er der tinglyst skøde til Hans Christoffer Meisner. Muligvis et ejerskifte fra far til søn.
Til tider var det rart med nogle supplerende oplysninger, men den 25. juli 1870 hedder ejeren Martine Marie Meisner - muligvis H.C. Meisners enke. For den 11. januar 1875 er anført Marie Therese og Marie Kirstine Theresia som ejere, der kunne tænkes at være døtre af de to sidste anførte ejere.
Knap et år efter deres overtagelse sælger de den 9. oktober 1876 til Søren Sørensen Glargaard. Glargaard sælger allerede den 26. november 1877 til landvæsenskommisær Winholt.
Kun kort tid fik han glæde af stedet, idet der den 3. maj 1880 står, at hans arvinger sælger til Hans Christian Jensen.
Han står som ejer de næste 14 år, hvorefter han sælger til Niels M.Kjellerup den 21. maj 1894. Han er den sidste ejer, inden Scandia købte det den 22. juni 1896.
Understående kort viser, hvor meget jord Marienlyst havde nord for Udbyhøjvej i 1896.