>
Dronningborg Teglværk


Hvor lå Hovedgårdens teglværk?
Herom fortæller Ludvig Henriksen, at det lå lige på den anden side af Rismøllebækken, nordøst for vejen op til Hovedgården - på den anden side af vejen hentede man leret.
Rigtigheden af dette fremgår klart af markeringen på det gamle kort. over Dronningborg.

Fra broen op mod Hovedgården lå der oprindelig fem arbejderboliger, hvor Hovedgårdens faste daglejere boede.
I dag er der kun et tilbage, men for få år siden var der to tilbage, hvor det sidst nedbrudte blev kaldt "det lille teglbrænder hus", så der har altså boet folk, der havde deres arbejde på teglværket.

Dronningborg Teglværk eksisterede så vidt vides kun i små 20 år og blev nedlagt i 1908, året efter Godsejer Henrik Langballe's død.