>Dronning Parken
Kontaktudvalg:

Formand Hans B. Hansen
Ved Byskellet 1
Have Nr. 24
Telf. 86 420241 - Haven: 86 434641

Frands - Jørgen - Christian - Kaj

Information fra kredsen


Ved flytning skal den nye adresse meldes til kredskontoret. Det vil hjælpe vores arbejde med at holde adresselisten ajour.

Vurderinger
Angående vurderinger skal disse bestilles hos den lokale formand eller på kredskontoret, Søren Møllersgade 20 B.
Vurderinger foregår den sidste mandag i måneden.
Prisen for en vurdering er 350 kr., som betales kontant.

Salg af have
Ved salg af have skal salgsansøgningen være indsendt til kontoret senest mandag, som salget skal foregå den kommende onsdag, således at vi kan nå at læse papirerne igennem.

.
Vedr. brug af giftstoffer i haverne vil kredsbestyrelsen ikke komme med et forbud, men vi opfordrer medlemmerne til at bruge så lidt gift som muligt.
Hvis der kommer et forbud fra Randers Kommune eller fra andre myndigheder, vil vi drøfte det i kredsbestyrelsen.Klik her hvis du vil se hvordan du kan laver en fuglekasse


Kontakt til andre haver i Randersområdet

KONTAKTUDVALGET - FORMÆNDENE:

Bjergbyparken: H. Christensen Mariagervej 76. TIf. 86 412649

Romaltparken:Erik Rasmussen Mølletoften 11, 1 .t.v. TIf. 86 427526

Vasen: Lauritz Pedersen GI. Hobrovej 32. Tlf. 86 422381

Enghave: Hans Chr. Nielsen Herman Stillingsvej 2. TIf. 40 441658 - TH. 86 414586

Vorupkærparken: Jens Fjordhauge Slotsgade 7,1 TIf. 20 279783

Ulvehøj: Niels Henning Jensen Bøsbrovej 33A. TIf. 86 437336 - TH 86 445147

V.Enghave: Leif Bruno Andersen Sjællandsgade 42. TIf. 86 423307

Fjordglimt lb Andersen Storegade 25A, Hadsund, TIf. 98 571640


Kredskontor:

Søren Møllersgade 20, Randers
Kontortid: Onsdag kI. 17-19
Tlf. i kontortiden. 86 429522

Kredsbestyrelsen:
N.J. Klausen, Formand
Ålborggade 12A, tlt. 86 437216

Bent Dahl Andersen, Kasserer
Skolegade 16, tlf. 86 436917

Henning Christensen - B, Næstformand
Hans Chr. Nielsen - OE
Margith Berthelsen - OF
Bent Iversen - VK
Jacob Matz - B
Vagn Nyvang - R
Lauritz Pedersen - V

Have nyt

MEDLEMSBLAD FOR RANDERS KREDSEN

Telefon 86 429522
Postgiro 656 1225

Ansvarshavende redaktør
N.]. Klausen
Ålborggade 12A, tlf. 86 437216