Hadsund Banen

Udstilling om Hadsundbanen


Hadsund Banegården - Fischersgade i Randers


Banens udgangspunkt var Fischersgade, - opkaldt efter Borgmester C. Fischer - hvor Parkeringshuset nu ligger.

Hadsundbanen ( i folkemunde kaldet "Hadsund Peter" ) åbnede
d. 10. oktober 1883

Formålet med banen, var at knytte det nordlige opland, tættere til Randers.
Oprindelig var der ikke forbindelse mellem Hadsundbanegården og DSB's banegårde, og det var helt bevidst, for at ¨passagererne skulle ind igennem Randers, for det kunne måske kaste lidt handel af sig.


Det gamle ledvogterhus i midten. Til højre banen ind mod Randers og til venstre mod Hadsund

Kortet viser Hadsundhanens linieføringen igennem DronningborgDa Randers ville have en bane ud i oplandet blev der holdt mange møder, blandt andet et møde i 1879 med handelsstanden i Randers og beboerne i Støvring, Mellerup.
De sidste ønskede banen blev ført over Tjærby - Støvring - Mellerup til Udbyhøj, - med den begrundelse, at man kunne spare store udgifter til vedligeholdelse og uddybning af sejlløbet.
Denne plan mødte stærk modstand fra Randers handelsstand - de ønskede ikke at Udbyhøj skulle være Randers's havneby.

Heller ikke HadsundPeter undgik uheld